Image

Die-cut technique và những tấm thiệp sơ khai

Tầm này năm ngoái (12/2010), tôi bắt đầu mon men vào lĩnh vực làm thiệp. “Cậy” có Cricut + một số cartridges trong tay, tôi say sưa thử nghiệm. Bược đầu là lên Hàng Mã tìm thật nhiều giấy màu về tập cắt cho đỡ “phí”. Giấy thủ công ở Hàng Mã tuy rẻ hơn, nhưng có ít màu để lựa chọn. Mãi thì cũng tìm đâu đó được gần 20 màu khác nhau. Nghe có vẻ nhiều nhưng thực ra chỉ phối trong 4, 5 chiêc thiệp là hết màu.

Bước đầu là những tấm thiệp đơn giản này:

Thiệp Hà Mã

Bể Cá Cảnh

Spring and Summer Cards

Autumn and Winter Cards

Tất cả những tấm thiệp trên tôi đều dùng chủ yếu một technique (kĩ thuật) là die-cut, tức dùng những hình cắt được từ máy hoặc tay để trang trí. Tôi dùng Cricut Expression và một số cartridges để có thể cắt được những die-cuts như trên. Đây là những “nhát cắt” đầu tiên nhằm làm quen với chiếc máy. Khi đã thành thục hơn tôi bắt kết hợp với những techniques khác.

Dưới đây tôi sẽ post tên của các cartridges đã được dùng để cắt đồng thời post cả số đo của những hình cắt nhằm tiện cho việc tra cứu và “tái bản” sau này.

Crab card:

Cartridge used: Create a Critter, cut at 2”3/4, the phrase at 1”; Give a Hoot cartridge: water border

Hippo card:

Cartridge used: Create a Critter

The hippo cut at 2”1/4; Water: 1”3/4; Grass: 1”3/4

Fishbowl card

Cartridge used: Create a Critter

Fishbowl cut at 3”; Fish: 1”

Spring card:

Cartridges used: Stretch your imagination for the phrase (1”3/4) and the bird (3”), Give a hoot for the branch (1”1/2)

Summer card:

Cartridges used: Stretch your imagination for the bike (2”3/4), Create a Critter for the sun (1”1/2), Plantin Schoolbook for the grass (1”3/4)

Autumn card:

Cartridges used: Stretch your imagination for the tree and leaves (2”3/4) and the phrase (1”1/2), Give a hoot for the grass (1”1/4).

There are 3 tulips in the grass, but I cut them off. I should have placed the dark green grass on the light green one so that it has the feel of autumn.

Winter card:

Cartridges used: Stretch your imagination for all. Card and frame: 4”, snowflakes: 1” and 2”.

2 comments on “Die-cut technique và những tấm thiệp sơ khai

  1. Pingback: Một loạt thiệp cũ | Uyên My's Home

  2. Pingback: Loạt thiệp cũ (2) | Uyên My's Home

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s