Những “hạt sạn” trong truyện đọc cho con

30/06/2010, con gái 9 tháng 8 ngày

Mẹ vừa nhặt thêm được 2 hạt sạn nữa trong đám sách truyện của con.

1. Truyện “Đeo nhạc cho mèo” có đoạn đám chuột họp nhau lại bàn cách đeo chuông vào cổ mèo. Cờ hoa biểu ngữ treo khắp nơi đại hội. Nào là “Đả đảo mèo gian ác”, nào là “Đuổi cổ mèo”. Hạt sạn đây: Một trong các biểu ngữ là “Mèo là đồ CHÓ

Lời bình: Than ôi, kể chuyện ngụ ngôn mà các bác kể chuyện/vẽ tranh tự tung tự tác, cho phép mình thêm nếm bừa bãi, k từ cả việc dạy trẻ con … chửi …

2. (để mẹ tìm lại quyển truyện rồi kể lại cho chính xác, chỉ nhớ là đang đọc cho con nghe đến từ đó thì bố còn phải quay lại cười góp). À, nhớ rồi. Đó là chuyện về Công và quạ. Chuyện ngụ ngôn nhưng các bác lại cho cụm “thật là bó tay” vào lời kể. Theo kiến thức nghèo nàn của mẹ về tiếng Việt thì cụm từ này mới được du nhập vào kho … tiếng lóng, một thứ tiếng chỉ được dùng trong đối thoại đời thường. Huống chi đây là sách mang tính chất giáo dục trẻ em. Thật đúng là … bó tay.

(List này sẽ còn tiếp tục được cập nhật. Mong các phụ huynh khác cùng review để cùng “đãi cát tìm vàng” cho con của chúng ta được tiếp cận với những món ăn tinh thần bổ dưỡng nhất).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s