Đặt tên cho con

Lúc đầu mẹ thích con gái tên là Bảo Khánh. Bố bảo giống tên con trai hơn. Mẹ lại thích tên Mai Khanh, sau đọc Hồng Lâu Mộng thấy có cô tên là Khả Khanh đẹp người nhưng yểu mệnh, thế là stop. Hay là Bảo Khanh??? Bố vẫn lắc đầu. Hạ Vi nhé!!! Vẫn lắc đầu (anh không thích tên con chữ cái V đứng đầu, như anh đi thi toàn chờ đợi mỏi mòn, đến lượt vào vấn đáp thì thầy cũng mệt, trò cũng mệt => điểm k cao). Mẹ vẫn không nản, bèn dùng chiến thuật làm như vô tình liệt kê mấy cái tên mẹ thích, bố chọn luôn 1 tên. Tên con là do bố đặt đó nhe hi hi …

Tên con gái mẹ ai cũng bảo điệu và nữ tính. Và giỏi, mạnh khỏe nữa nha con …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s