Con gái xem Baby Einstein (2)

21/6/2010, còn 1 ngày nữa con gái tròn 9 tháng tuổi

Trưa nay con gái làm mẹ được mẻ cười đau cả bụng.

Mẹ vừa nấu cơm vừa cho con xem BE, đĩa The First Sounds. Lúc có 2 con dê ra thay nhau bebebe, tự nhiên con gái cũng mắm môi mắm lợi cho 1 tràng bebebe, :)) :)) :)) i hệt như tiếng be trong đĩa Tưởng thế là hết, lúc sau có mấy con côn trùng kêu i ỉ ì i, con cũng i i trong cổ họng. Có lúc trong đĩa nói mà ma (mẹ), con cũng nói theo nhưng nói thành má mà. Bắt chước xong lại còn tự sướng, cười toét miệng. Ăn mấy trận mưa hôn của mẹ, yêu thế cơ chứ …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s